ANUNȚURI MEDIU

Anunţ 1:

------------
SC TOP ITALIA INVESTIZIA SRL (prin Kapor Antoninus şi Kuppis Dinuca ), din Timişoara, Calea Buziaşului nr.77, camera 1 anunţă elaborarea primei versiuni a "Planului Urbanistic Zonal - Parc Industrial Zona Sag" , pentru o zona cu spaţii de producţie nepoluante, depozite şi servicii pentru terenul înscris în extrasele de carte funciară nr.3791/Sag şinr.3792/Sag (nr. top al parcelei A 70/5/20/1/3, A 70/5/20/1/4 ) şi declanşează etapă de încadrare a planului pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la SC EXPERT - PREST SRL, Aleea Ionel Perlea nr.4, sc.A,ap.4, zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor se poaterealiza la sediul ARPM Timişoara, bd.M Viteazul nr.32, în termen de 18 zile calendaristice de la dată prezentului anunţ.

Anunţ 3:

------------
COVA IOAN anunţă elaborarea primei versiuni a "Planului Urbanistic Zonal -Parcelare teren extra vilan pentru zona de locuit şi funcţiuni complementare" aferente terenuluiînscris în CF nr.1801/Mosnita Nouă, parcelele A662/2b,A662/2/A/2, A662/2/a/3 în vederea obţinerii avizului de mediu şi declanşează etapă de încadrare a planului pentruobţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la SC EXPERT-PREST SRL, Aleea Ionel Perlea nr.4 SC.A ap.4 zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor se poate realiza la sediul ARPM Timişoara, bd.Mihai Viteazul nr.32 în termen de 18 zile calendaristice de la dată prezentulanunţ.

Anunţ 5:

------------
RUPPERT DOINA MARCELA, ZAHAVI LUCRETZIA ANA, VĂCĂRESCU ELENA anunţă elaborarea primei versiuni a "Planului Urbanistic Zonal -Parcelare teren extra vilan pentru zona de locuitşi funcţiuni complementare" aferente terenului înscris în CF nr. 2253,2236/Mosnita Nouă parcelele A636/2/6, A640/1 în vederea obţinerii avizului de mediu şi declanşează etapăde încadrare a planului pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la SC EXPERT-PREST SRL, Aleea Ionel Perlea nr.4 SC.A ap.4 zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor se poate realiza la sediul ARPM Timişoara, bd.Mihai Viteazul nr.32 în termen de 18 zile calendaristice de la dată prezentul anunţ.

Anunţ 6:

------------
RUPPERT DOINA MARCELA, ZAHAVI LUCRETZIA ANA, VĂCĂRESCU ELENA anunţă elaborarea primei versiuni a "Planului Urbanistic Zonal -Parcelare teren extra vilan pentru zona de locuitşi funcţiuni complementare" aferente terenului înscris în CF nr. 2253,2236/Mosnita Nouă parcelele A636/2/6, A640/1 în vederea obţinerii avizului de mediu şi declanşează etapăde încadrare a planului pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la SC EXPERT-PREST SRL, Aleea Ionel Perlea nr.4 SC.A ap.4 zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor se poate realiza la sediul ARPM Timişoara, bd.Mihai Viteazul nr.32 în termen de 15 zile calendaristice de la dată prezentul anunţ.

Anunţ 8:

------------
SC GOSTEMOB SRL,LAZEA TRAIAN, LAZEA MARIA, MIHAI VERONICA, BUJDOSC ZOLTAN, COBORDAN MĂRIOARA anunţă elaborarea primei versiuni a "Planului Urbanistic Zonal -Parcelare terenextra vilan pentru zona de locuit şi funcţiuni complementare" aferente terenurilor înscrise în CF nr. 2186, 2824, 2826/Mosnita Nouă, parcelele A98/9, A98/11, A98/10, A98/12, A98/13/1, A98/13/2 în vederea obţinerii avizului de mediu şi declanşează etapă de încadrare a planului pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la SC EXPERT-PREST SRL, Aleea Ionel Perlea nr.4 SC.A ap.4 zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor se poate realiza la sediul ARPM Timişoara, bd.Mihai Viteazul nr.32 în termen de 15 zile calendaristice de la dată prezentul anunţ.

Anunţ 9:

------------
BĂLULESCU FLORIN, BĂLULESCU CONSTANTIN, SOROS MARIA ANA, BICA ANA, OTVES CAROL, ABD KADHIM MUNDER, BĂNUŢă MARIUS GEORGE, din Timişoara, str. Martir Cernăianu, bl.C 26, ap.11anunţă elaborarea primei versiuni a „Planului Urbanistic Zona – Parcelare Girocl” pentru „ Zona de locuit şi funcţiuni complementare” pentru terenurile din CF nr. 2134 şi 2162 /Urseni , parcelele A146/6 şi A146/5 şi declanşează etapă de încadrare a planului pentru obţinerea avizului de mediu . Consultarea primei versiuni a planului se poaterealizează la SC EXPERT-PREST SRL, Aleea Ionel Perlea, nr. 4, sc. A, ap.4, zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor se poate realiza lasediul ARPM Timişoara, bd. M. Viteazul nr. 32, în termen de 18 zile calendaristice de la dată prezentului anunţ.

Anunţ 11:

-------------
SC DUNCA EXPEDIŢII SRL, str. Ovidiu Bâlea, nr.23-33, Timişoara, anunţă elaborarea primei versiuni a „Planului Urbanistic Zonal pentru o zona de servicii, depozitare, staţiealimentare carburanţi, spălătorie auto, parcări şi grupuri sanitare”, a terenului înscris în CF nr. 1894,1957, 2369 şi 2380 , numărul topografic al parcelelor 243/1/22/a, 243/1/2/a, 243/1/3/a/1, 243/1/3/a/2, A243/1/5/2, A 243/1/4/2 şi declanşează etapă de încadrare a planului pentru obţinerea avizului de mediu . Consultarea primei versiuni a planului se poate realizează la SC EXPERT-PREST SRL, Aleea Ionel Perlea, nr. 4, sc. A, ap.4, zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor sepoate realiza la sediul ARPM Timişoara, bd. M. Viteazul nr. 32, în termen de 18 zile calendaristice de la dată prezentului anunţ.

Anunţ 12:

-------------
SC DUNCA EXPEDIŢII SRL, str. Ovidiu Bâlea, nr.23-33, Timişoara, anunţă elaborarea primei versiuni a „Planului Urbanistic Zonal pentru o zona de servicii, depozitare, staţiealimentare carburanţi, spălătorie auto, parcări şi grupuri sanitare”, a terenului înscris în CF nr. 1894,1957, 2369 şi 2380 , numărul topografic al parcelelor 243/1/22/a, 243/1/2/a, 243/1/3/a/1, 243/1/3/a/2, A243/1/5/2, A 243/1/4/2 şi declanşează etapă de încadrare a planului pentru obţinerea avizului de mediu . Consultarea primei versiuni a planului se poate realizează la SC EXPERT-PREST SRL, Aleea Ionel Perlea, nr. 4, sc. A, ap.4, zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor sepoate realiza la sediul ARPM Timişoara, bd. M. Viteazul nr. 32, în termen de 15 zile calendaristice de la dată prezentului anunţ.

Anunţ 2:

------------
SC TOP ITALIA INVESTIZIA SRL (prin Kapor Antoninus şi Kuppis Dinuca ), din Timişoara, Calea Buziaşului nr.77, camera 1 anunţă elaborarea primei versiuni a "Planului Urbanistic Zonal - Parc Industrial Zona Sag" , pentru o zona cu spaţii de producţie nepoluante, depozite şi servicii pentru terenul înscris în extrasele de carte funciară nr.3791/Sag şinr.3792/Sag (nr. top al parcelei A 70/5/20/1/3, A 70/5/20/1/4 ) şi declanşează etapă de încadrare a planului pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la SC EXPERT - PREST SRL, Aleea Ionel Perlea nr.4, sc.A,ap.4, zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor se poaterealiza la sediul ARPM Timişoara, bd.M Viteazul nr.32, în termen de 15 zile calendaristice de la dată prezentului anunţ.

Anunţ 4:

------------
COVA IOAN anunţă elaborarea primei versiuni a "Planului Urbanistic Zonal -Parcelare teren extra vilan pentru zona de locuit şi funcţiuni complementare" aferente terenuluiînscris în CF nr.1801/Mosnita Nouă, parcelele A662/2b,A662/2/A/2, A662/2/a/3 în vederea obţinerii avizului de mediu şi declanşează etapă de încadrare a planului pentruobţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la SC EXPERT-PREST SRL, Aleea Ionel Perlea nr.4 SC.A ap.4 zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor se poate realiza la sediul ARPM Timişoara, bd.Mihai Viteazul nr.32 în termen de 15 zile calendaristice de la dată prezentulanunţ.

Anunţ 7:

------------
SC GOSTEMOB SRL,LAZEA TRAIAN, LAZEA MARIA, MIHAI VERONICA, BUJDOSC ZOLTAN, COBORDAN MĂRIOARA anunţă elaborarea primei versiuni a "Planului Urbanistic Zonal -Parcelare terenextra vilan pentru zona de locuit şi funcţiuni complementare" aferente terenurilor înscrise în CF nr. 2186, 2824, 2826/Mosnita Nouă, parcelele A98/9, A98/11, A98/10, A98/12, A98/13/1, A98/13/2 în vederea obţinerii avizului de mediu şi declanşează etapă de încadrare a planului pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la SC EXPERT-PREST SRL, Aleea Ionel Perlea nr.4 SC.A ap.4 zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor se poaterealiza la sediul ARPM Timişoara, bd.Mihai Viteazul nr.32 în termen de 18 zile calendaristice de la dată prezentul anunţ.

Anunţ 10:

-------------
BĂLULESCU FLORIN, BĂLULESCU CONSTANTIN, SOROS MARIA ANA, BICA ANA, OTVES CAROL, ABD KADHIM MUNDER, BĂNUŢă MARIUS GEORGE, din Timişoara, str. Martir Cernăianu, bl.C 26, ap.11anunţă elaborarea primei versiuni a „Planului Urbanistic Zona – Parcelare Girocl” pentru „ Zona de locuit şi funcţiuni complementare” pentru terenurile din CF nr. 2134 şi 2162 /Urseni , parcelele A146/6 şi A146/5 şi declanşează etapă de încadrare a planului pentru obţinerea avizului de mediu . Consultarea primei versiuni a planului se poaterealizează la SC EXPERT-PREST SRL, Aleea Ionel Perlea, nr. 4, sc. A, ap.4, zilnic între orele 8-9. Transmiterea în scris a comentariilor şi sugestiilor se poate realiza lasediul ARPM Timişoara, bd. M. Viteazul nr. 32, în termen de 15 zile calendaristice de la dată prezentului anunţ.

Anunţ 13:

-------------
SC DUNCA EXPEDIŢII SRL, titular al proiectului „PUZ - Zona de servicii, depozitare, staţie alimentare carburanţi, spălătorie auto, parcări şi grupuri sanitare”, pe parcele cad. 243/1/22/a, 243/1/2/a, 243/1/3/a/1, 243/1/3/a/2, A243/1/5/2, A243/1/4/2, extravilan Dumbrăviţa, jud. Timiş, anunţă publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu care va avea loc în dată de 28.07.2006. Prezentarea raportului de mediu se va face începând cu ora 15,00 la sediul din Timişoara str. Ovidiu Bâlea, nr.23-33. Autorităţileparticipante: ARPM Timişoara, Garda Naţională de mediu, AN Apele Române RA - DAB, Primăria Comunei Dumbrăviţa, Inspectoratul pentru Situaţii de UrgenţăBanat”, ConsiliulJudeţean Timiş, Direcţia de Sănătate Publică. Dezbaterea este deschisă publicului interesat.


SERVICII

Consultanță pentru înființarea de societăți comerciale, consultanță privatizare, consultanță pentru cumpărări și vânzari de active etc.

Intermediere pentru înființarea de societăți comerciale, consultanță privatizare, consultanță pentru cumpărări și vânzari de active etc.

Avize și autorizații necesare pentru funcționarea societăților comerciale, dar și pentru investiții, diverse acțiuni sau evenimente.

Imobiliare. Vânzări și cumpărări de imobile, clădiri, sau terenuri.

Înființarea de societăți comerciale pornind de la "zero" cu parcurgerea tuturor etapelor necesare.

Evaluări de bunuri, imobile, clădiri, terenuri, societati, acțiuni.