Centrul de confidentialitate expert-prest.ro

Termeni si Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.expert-prest.ro

Actualizate la 10 jul 2020

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.expert-prest.ro de către vizitatori sau potenţiali clienţi.

Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

1. Definiții:

PRESTATOR:

Expert Prest este S.C. EXPERT-PREST S.R.L, persoană juridică de naționalitate română, avand sediul social în Dumbravița, Str. Semenicului, nr. 6, ap. 2, cu numar de ordine în Registrul Comerțului J35/1464/2001, cod unic de înregistrare fiscală RO 1435385 E-mail: office@expert-prest.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII:

- Prezentul document.

UTILIZATOR:

- Este orice persoană fizică sau persoană juridică care utilizeaza web site-ul www.expert-prest.ro, și care a acceptat prezentul document TERMENI ȘI CONDIȚII.

WEBSITE:

- Domeniul www.expert-prest.ro și toate subdomeniile acestuia.

CONȚINUT:

- Toate informațiile de pe WEBSITE care pot fi vizualizate sau accesate prin intermediul unui echipament electronic, sau comunicate folosind poșta electronica e-mail;

UTILIZARE ABUZIVĂ:

- Reprezintă utilizarea WEBSITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Expert Prest.

2. Utilizarea WEBSITE-ului www.expert-prest.ro:

2.1. CONȚINUTUL text, logo-ul, imaginile statice, imaginile dinamice, elementele de grafica WEB, scripturile, programele și CONȚINUTUL multimedia prezentate pe acest WEBSITE, sunt proprietatea exclusiva a Expert Prest, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.

2.2. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi aplicaţia software în nici un scop fară confirmarea scrisă din partea Expert Prest.

3. Limitarea răspunderii:

3.1. Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea activităţilor, produselor şi serviciilor Expert Prest. Nimic din conținutul site-ului web www.expert-prest.ro nu poate constitui o ofertă fermă și nu poate angaja răspunderea Expert Prest în lipsa unor acorduri ulterioare.

3.2. Expert Prest nu este și nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe WEBSITE, care nu se datorează culpei sale.

3.3. Expert Prest nu răspunde de pierderi, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR.

3.4. De asemenea Expert Prest nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării WEBSITE-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe WEBSITE.

4. Metode de comunicare cu vizitatorii site-ului www.expert-prest.ro:

4.1. Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi sunt: adresă de e-mail office@expert-prest.ro, număr de telefon, formularul de contact prezent pe site. Inițierea contactului de către dumneavoastră reprezintă consimțământul dumneavoastră pentru a vă furniza informațiile solicitate.

4.2. Orice persoană care doreşte să beneficieze de serviciile prezentate în site este rugată să contacteze Expert Prest prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

5. Informatii personale:

5.1 Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii de contact, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta.

5.2 Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate serviciile Expert Prest, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor solicitate.

5.3. Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site pot face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

6. Legaturi (link-uri) catre alte site-uri:

6.1 Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de Expert Prest utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare ale acelor site-uri. Expert Prest nu poate garanta exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

7. Informații oferite prin intermediul site-ului www.expert-prest.ro:

7.1. Informațiile publicate pe WEBSITE sunt informații de interes general, despre Expert Prest și serviciile oferite de acesta , informații considerate de Expert Prest ca fiind de interes pentru UTILIZATOR. Obiectivul acestui WEBSITE este de a prezenta societatea Expert Prest SRL potențialilor clienți, persoane fizice sau juridice.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul formularului din pagina Contact aflată în acest site.

 Consultanță privind problemele de mediu.

Avize și autorizații necesare pentru funcționarea societăților comerciale, dar și pentru investiții, diverse acțiuni sau evenimente.