CINE SUNTEM

Societatea comercială EXPERT-PREST SRL din Timişoara este o firmă privată cu capital românesc, înregistrată în Registrul Comerţului cu numărul J35/1464/14.12.2001.

Vă oferim servicii de consultanţă si gasim solutii privind:

- Imbunatatirea performantei de mediu, optimizarea proceselor tehnologice si reducerea riscului si impactului negativ asupra mediului;
- Consultanta privind identificarea tipurilor de ambalaje puse pe piata interna in vederea întocmirii raportărilor şi situaţiilor privind Fondul de Mediu;
- Consultanţă privind necesitatea conformarii la prevederile legislatiei de mediu in vigoare;
- Asistență în identificarea deşeurilor generate conform codurilor deşeurilor din HG 856/2002;
- Obtinere acorduri si avize mediu;
- Obtinere avize si autorizatii Apele Române;
- Intocmire Plan de intervenţie în caz de poluări accidentale;
- Consultanţă tehnică privind utilizarea substanţelor şi preparatelor cu conţinut de Compuşi Organici Volatili COV;
- Avize PUZ - Planul Urbanistic Zonal, PUD - Plan Urbanistic de Detaliu;
- Evidenţă gestionare deşeuri onform HG 856/2002;
- Raportarea lunara si/sau anuala a cantitatilor de ambalaje introduse pe piata nationala,conform Legii 249/2015;

Experiența dobandită în toți acești ani de activitate, seriozitatea și atenția cu care este tratat fiecare client au făcut sa fim una dintre firmele model în acest domeniu.Plecând de la motto-ul nostru:   "Noi privim  în perspectivă!"   , satisfacția clienților noștri este ceea ce ne îndrumă activitatea. Astfel majoritatea clienților noștri ne-au ramas fideli și ne-au recomandat și altora.
Toți cei care ne vor contacta vor fi deserviți prompt, beneficiind imediat de consultanță în problema solicitată. După ce a fost conturată soluția optimă vi se va oferi tot spectrul de servicii necesare pentru rezolvarea în timp util a problemei.

Solicitați-ne și vă veți convinge de profesionalismul nostru!

Expert-Prest

SERVICII

 Consultanță privind problemele de mediu.

Avize și autorizații necesare pentru funcționarea societăților comerciale, dar și pentru investiții, diverse acțiuni sau evenimente.