SERVICII

Vă oferim o gamă largă de servicii, destinate în special agenților economici. Principalele domenii de servicii oferite sunt:

 

 • Consultanță, avize și autorizații necesare pentru funcționarea societăților comerciale, dar și pentru investiții și dezvoltări ulterioare;
 • Toți clienții și colaboratorii noștri beneficiază de înștiințări referitoare la modificarile legislative care impun intermedieri, actualizări sau obținerea de avize și autorizații.

De multe ori se întâmplă să aveți idei foarte bune care puse în practică ar aduce beneficii semnificative, dar de cele mai multe ori vă "împotmoliți" la început. Acest lucru se datorează lipsei de experiență, legislației extrem de stufoase și birocrației. De aceea vă invităm să apelați la serviciile noastre de consultanță înainte de a întreprinde ceva. Împreună cu noi veți reuși să alegeți soluția cea mai bună pentru afacerea dumneavoastră, iar dupa ce totul este finalizat vă veți bucura că ați facut această alegere.

 •  Consultanță privind problemele de mediu.;
 • Consultanță tehnică privind utilizarea substanțelor și preparatelor cu conținut de compuși organici volatili COV;
 • Consultanță privind raportarea de catre agenții economici a datelor și informațiilor referitoare la substanțele și preparatele chimice periculoase;
 • Servicii privind evidența gestiunii deșeurilor;
 • Raportari lunare / anuale privind generarea și gestiunea deșeurilor;
 • Servicii privind gospodărirea deșeurilor.

Noi vă scutim de anevoioasa legatură cu instituțiile la care aveți solicitări, realizând legatura cu acestea și reprezentându-vă în fața lor. Astfel noi, prin experiența dobândită, vom reuși să obținem soluția cea mai favorabilă pentru dumneavoastră.

Societatea noastră se ocupă de obținerea de avize și autorizații pentru societățile comerciale:

 • Realizarea documentației necesare;
 • Depunerea și susținerea solicitării la organul abilitat;
 • Ridicarea documentului solicitat.

În continuare vă prezentăm câteva din avizele și autorizațiile pe care le obținem pentru dumneavoastră:

 • Pentru funcționarea societăților comerciale;
 • Sanitare;
 • Sanitar-veterinare;
 • Protectia mediului;
  • Gestionare deșeurilor;
  • Reglementări substanțe toxice și periculoase;
  • Întocmire raportări și situații privind Fondul de Mediu ;
 • Apele Române;
  • Avize și plan de intervenție în caz de poluări accidentale;
  • Consultanță tehnică privind utilizarea substanțelor și preparatelor cu conținut de compusi organici volatili (COV);
 • Plan Urbanistic Zonal PUZ ;
 • Plan Urbanistic de Dezvoltare PUD.

 Consultanță privind problemele de mediu.

Avize și autorizații necesare pentru funcționarea societăților comerciale, dar și pentru investiții, diverse acțiuni sau evenimente.